VILL DU HYRA VÅR LOKAL PÅ KULTURVERKSTAN FREJA?

Vill du hyra vår lokal för annan sammankomst än konstutställning då denna är ledig? Det kan gälla en kväll eller hel dag. Tala i så fall med…

Ann-Britt Farmare, tel. 070-8108200armare@gmail.com

… för att komma överens om pris och villkor. 

Övervåningen är indelad i tre mindre rum på ca 15 kvadratmeter var, som kan passa för en mindre sammankomst.   

VILL DU STÄLLA UT DIN KONST PÅ KULTURVERKSTAN FREJA?

 Tala i så fall med Ann-Britt Farmare  0708 108200

För närvarande håller vi på att installera oss på Hantverksgården och former för utställningar är vi inte klara med än. 

Konst har ju många uttrycksformer och alla är lika välkomna, men Kulturverkstan Freja har dock kravet att de utställda alstren håller sig inom ramarna för normala etiska och moraliska värderingar.