VILL DU HYRA VÅR LOKAL PÅ KULTURVERKSTAN FREJA?

Vill du hyra vår lokal  då denna är ledig? Det kan gälla en kväll eller hel dag. Tala i så fall med…

Ann-Britt Farmare, tel. 070-8108200armare@gmail.com

… för att komma överens om pris och villkor. 

Övervåningen är indelad i tre mindre rum på ca 15 kvadratmeter var, som kan passa för en mindre sammankomst.   

VILL DU STÄLLA UT DIN KONST ?

 Tala i så fall med Ann-Britt Farmare  0708 108200

För närvarande har vi som förening ingen lämplig utställningslokal men vi samordnar med Hantverksgården och Vuxenskolan .

Konst har ju många uttrycksformer och alla är lika välkomna, men Kulturverkstan Freja har dock kravet att de utställda alstren håller sig inom ramarna för normala etiska och moraliska värderingar.